Skip to content

Betraktningsljus

En ofta underskattad del i fotografins kedja. För att en utskriven bild ska kunna betraktas på ett riktigt sätt måste den visas under kontrollerade ljusförhållanden. Tittar du på en bild i vanligt glödlampsljus blir färgerna helt annorlunda än om du tittar på den i lysrörssken. Vad är då rätt betrakningsljus?

Det finns en ISO-standard som kan vara till god hjälp. Den säger följande att betraktningsljuset ska vara 2000 lux och ha en färgtemperatur på 5000K. Det motsvarar normalt dagsljus runt soluppgång/solnedgång. Viktigt är också CRI-talet på ljuskällan, dvs spektralfördeningen som ska vara så nära naturligt dagljus som möjligt. Det ställer rätt höga krav och dagens LED-lampor är sällan bra.

Naturligtvis ska inte rummet ha färger eller dagsljusinslag som påverkar det hela. Betraktningsljuset ska alltså vara drygt dubbelt så starkt som vanlig kontorsbelysning.

Billigt och bra betraktningsljus kan du få genom att använda Solux halogenlampor. De har ett högt CRI-index på runt 98 av max 100. Det betyder att de har ett ljus väldigt likt den dagsljuslika spektralfördelningen man standardiserat på.

Viktigt att tänka på är naturligtvis i vilket ljus du kommer att betrakta dina bilder. Vet du att bilderna alltid ska visas i ett glödlampsljus av en viss spektralfördelning ska bilderna naturligtvis skrivas ut för dessa förhållanden. Visar du dina bilder under varierande och okända förhållanden är det klokt att hålla sig till standarden.

Kvalitén och inställning av skrivare och utskriftsprogram har stor betydelse. Svartvita utskrifter får ofta färgstick och ser olika ut under olika belysningar.

Läs detta dokument från x-rite som tillverkar professionell kalibreringsutrustning.