Kostnad för utskrift med egen skrivare

Att ha en egen skrivare är naturligtvis praktiskt, men dyrt. Testfakta.se hade en test och genomgång av foto/multifunktionsskrivare med uträkning av utskriftskostnaden. Man testade sju olika skrivare med pris från 560 kr till 3.200 kr. Den genomsnittliga bläckkostnaden för att skriva ut ett A4-foto var 7.30 kr. Till detta kommer kapitalkostnaden. Säg att du köper en skrivare för genomsnittskostnaden 2.000 kr och använder den i två år. Skriver du ut 500 utskrifter per år blir kapitalkostnaden 2 kr/A4. 500 utskrifter per år är kanske rätt mycket? Skriver du ett om dagen blir kapitalkostnaden knappt 3 kr/A4.

OK, utskriftskostnaden ligger alltså på runt tian per A4 + papperskostnaden! Totalt mellan 15 och 30 kr beroende på hur bra papper du använder. Billigare skrivare har också en annan typ av bläck med sämre kvalité och kortare livslängd.

Se även en bra artikel om bläckkostnader på Goeckers hemsida.